La bête, la haine et la lâcheté*

Resposta al tuit del senyor Bernard-Henri Lévy [traduïda per Isabel Hortal]

La bèstia, l’odi i la covardia

Que un filòsof francès pugui sermonejar i escridassar deliberadament el president de Catalunya és quelcom que no se m’hagués passat mai pel cap. Però, reconec que em molesta profundament quan l’insult suplanta els arguments.  Demagògia, ignorància, necrosi intel·lectual? Hi ha massa preguntes i poques respostes en aquest atac covard, no documentat, i que amb prou feines sap dissimular la intenció grollera que el motiva.

El seu interès inesperat per Catalunya en un tuit que resulta clarament impostat resulta tan sorprenent com irritant. I dic interès inesperat perquè en el seu fil no hi ha cap referència al conflicte català fins al 10 de gener de 2019, data en què, arbitràriament, fa una acusació basant-se en uns fragments de text que sembla haver descobert. El seu primer tuit deia així:

«Quan el Govern socialista, feminista i proeuropeu (d’Espanya) vol incrementar el SMI en un 22%, el President de Catalunya, Quim Torra, nacionalista autoritari, admirador de Milosevic i Mussolini, bloqueja els pressupostos de l’Estat. Qui són els amics del poble? Els que viuen de la ira».

L’increment del 22% del salari mínim va ser aprovat mitjançant el Decret reial 1462/2018, de 21 de desembre de 2018, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019. Dedueixo, doncs, que està mal informat sobre la situació política a Espanya. I resulta lamentable, sobretot quan qui difama es considera a si mateix un comentarista entenimentat.

Acusa Quim Torra i Pla, president del Govern de la Generalitat, de ser un «nacionalista autoritari, admirador de Milosevic i Mussolini». Precisament aquest tossut defensor de Catalunya farà una conferència el 14 de gener a l’Institut Martin Luther King sobre «Els drets civils i l’autodeterminació: una perspectiva catalana». La seva desmesura el portarà ara a difamar aquest institut per haver convidat el President?

Les fonts del seu tuit són dos articles que van ser publicats a El Español y a La Voz de Asturias després de la investidura del President de la Generalitat, i en ell cita unes frases, traduïdes al castellà, extretes d’un escrit satíric titulat La llengua i les bèsties, publicat el 2008, i que es pot llegir en aquest enllaç: https://elmon.cat/opinio/5052/la-llengua-i-les-besties.

Li tradueixo les primeres frases: «Són aquí, entre nosaltres. Els repugna qualsevol expressió de catalanitat. És una fòbia malaltissa». Espero d’un filòsof, per impostor que pugui ser, que consulti la font, que s’informi, que reflexioni i que pensi abans de publicar qualsevol bajanada sense fonament. El text està redactat en català, una llengua que sembla que vostè no domina perquè tria la sortida fàcil en comptes de reflexionar i només cita alguns extractes del text.

És la història d’una bèstia, inspirada en un llibre infantil, De quan les bèsties parlaven, de Manel Folch i Torres. Però també és –sobretot– un text inspirat en una obra de Ramon Llull, el Llibre de les bèsties. No vull ofendre’l explicant-li qui és Ramon Llull perquè estic convençuda que un intel·lectual de la seva alçada, que demostra tant d’interès per Catalunya així com per la seva literatura, llengua i influència, ha llegit El llibre de les meravelles. Ja m’agradaria que els escrits del filòsof que és vostè continuïn sent citats i referenciats d’aquí a 800 anys. El paral·lelisme entre els dos textos només ha passat per alt a aquells que no s’han pres la molèstia de llegir l’original. Siguem honestos, cal comprovar la font abans d’atrevir-se a fer qualsevol digressió compulsiva.

En aquest escrit, Quim Torra i Pla descriu la història d’una bèstia que, un dia, puja a bord d’un vol de Swissair que el du a Suïssa. Aquesta companyia aèria és una de les escasses que utilitza el català (en els vols que tenen arribada i sortida a Barcelona) per recordar als passatgers les consignes habituals de seguretat. Quatre mots en català van ser suficients per fer brotar bilis rabiosa d’una bèstia que no suporta que algú s’expressi en una llengua que detesta. La bèstia va escriure una carta en un diari alemany de Zuric queixant-se del tracte rebut a bord d’aquell vol argumentant que «s’havien violat els seus drets», al ser el castellà la primera llengua oficial del Regne d’Espanya. Quim Torra i Pla finalitza així el seu text: «Quan acabaran els atacs de les bèsties? Com podem el 2008 aguantar tanta vexació, tanta humiliació i tant menyspreu?  Veure en aquest text, o en qualsevol altre, alguna mena d’admiració per Milosevic o Mussolini és afegir vilesa a un acte ja de per si repugnant.

M’escandalitza i em consterna aquest menyspreu que exhibiu impunement contra una catalanitat que qualsevol ciutadà és lliure de reivindicar ja sigui pels seus orígens o les seves conviccions. Hi ha més humanitat en la mirada afable de Quim Torra i Pla que en la de la bèstia que vostè defensa. La bèstia eructa, alimenta la mentida i es nodreix amb  paraules difamatòries i grotesques. A la bèstia no li agrada la diversitat, ni l’alteritat, vessa el seu fel sobre la cultura catalana, la seva història, la seva llengua i la seva gent. El seu únic projecte és l’assimilació, el menyspreu, l’insult i la confrontació. Identificar la bèstia de la qual parla Quim Torra amb tots els espanyols serveix al discurs de persones decididament malintencionades que no tenen cap altre propòsit que alimentar una fractura que no saben solucionar si no és amb la força i la violència.

Fa poc va publicar vostè un article en què parlava de «contorsions intel·lectuals grotesques». La seva pertinència em fascina, doncs, amb relació al tema que ens ocupa, les seves paraules són només contorsions intel·lectuals grotesques. Heu utilitzat les frases fora de context, la demagògia i difamació perquè no heu tingut ni l’honestedat intel·lectual ni el coratge de consultar la font que ha de guiar qualsevol reflexió i debat filosòfic. Podria parlar-li de Sartre i dels seus pamflets, però citaré Victor Hugo i el seu famós Napoleó, el menut. Ha quedat ben clar que la subtilitat del pamflet se li escapa.

Vull acabar amb aquesta frase d’André Malraux a La condició humana: «Potser vingui jo aquesta nit a preguntar-vos què en penseu de la dignitat humana».

Christelle Dauvergne

[14 de gener de 2019]

*BHL són les sigles amb què es coneix a França Bernard-Henri Lévy

*********************

[Texte original]

Ma réponse au tweet de Monsieur Bernard-Henri Lévy

 La bête, la haine et la lâcheté

L’idée qu’un philosophe français harangue et vocifère à l’envi contre le président de la Catalogne ne m’avait jamais effleuré l’esprit. Je dois toutefois reconnaître que lorsque l’invective supplante la pensée, mon agacement est immense. Démagogie, ignorance, nécrose intellectuelle ? Beaucoup de questions mais peu de réponses lorsque l’attaque est lâche, qu’elle n’est pas documentée et qu’elle dissimule mal l’intention crasse qui l’anime.

Votre intérêt soudain pour la Catalogne dans un tweet qui relève évidemment de l’imposture étonne autant qu’il énerve. Je parle d’intérêt soudain car votre fil est vierge de toute référence au conflit catalan jusqu’au 10 janvier 2019, date à laquelle vous accusez arbitrairement, sur la base de quelques extraits que vous semblez découvrir. Votre premier tweet :

« Quim Torra, président de Catalogne, nationaliste autoritaire, admirateur de Milosevic et Musolini, bloque le budget national. Le gouvernement socialiste, féministe et proeuropéen veut pourtant augmenter le SMIC de 22 %. Qui sont les amis du peuple ? Qui, les rentiers de la colère. »

La hausse de 22 % du salaire minimum a été approuvée dans le décret royal 1462/2018 du 21 décembre 2018 fixant le salaire minimum interprofessionnel pour 2019 (Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019). J’en déduis que vous êtes mal informé sur la situation politique en Espagne. C’est fâcheux. Qui plus est quand celui qui diffame se pose par ailleurs en commentateur éclairé.

Vous accusez Quim Torra i Pla, président du gouvernement de la Catalogne, d’être un « nationaliste autoritaire, admirateur de Milosevic et de Musolini ». Cet irréductible défenseur de la Catalogne donne une conférence, lundi 14 janvier, à l’Institut Martin Luther King sur « Les droits civils et l’autodétermination : une perspective catalane ». Votre outrance vous conduira-t-elle à diffamer ledit Institut pour avoir invité le Président ?

Vos sources sont deux articles publiés dans El Español et dans La Voz de Asturias après l’investiture du président de la Catalogne. Les phrases que vous citez, traduites en espagnol, sont extraites d’un pamphlet intitulé La llengua i les bèsties (La langue et les bêtes) publié en 2008, disponible à cette adresse : https://elmon.cat/opinio/5052/la-llengua-i-les-besties. Je traduis pour vous les premières phrases : « Elles sont parmi nous. Elles abhorrent toute expression de catalanité. Leur phobie à notre égard est maladive. » J’attends d’un philosophe, aussi imposteur soit-il, d’aller à la source, de s’informer, de réfléchir et de penser avant de publier toute insanité infondée. Le texte est rédigé en catalan, une langue que vous ne semblez pas maîtriser car vous préférez la facilité à la réflexion en ne citant que des extraits du texte.

C’est l’histoire d’une bête, inspirée d’un livre pour les enfants De quan les bésties parlaven (Quand les bêtes parlaient) de Manuel Folch i Torres. C’est aussi, et surtout, un texte inspiré d’un ouvrage écrit par Ramon Llull, El Llibre de les bèsties (Le livre des bêtes). Je ne vous ferai pas l’affront de vous présenter Ramon Llull. En effet, je suis convaincue qu’un intellectuel de votre stature, qui témoigne autant d’intérêt pour la Catalogne, sa littérature, sa langue et son rayonnement, a lu El llibre de les meravelles. Je souhaite cependant aux écrits du philosophe que vous êtes de continuer d’être cités et d’être des références dans 800 ans. Le parallèle entre les deux textes n’a pourtant échappé qu’à ceux qui n’ont pas pris la peine de lire l’original. L’honnêteté exige toujours de vérifier la source avant d’oser toute digression compulsive.

Ce texte pamphlétaire de Quim Torra i Pla décrit l’histoire d’une bête qui, un jour, monte à bord d’un vol Swissair pour se rendre en Suisse. Cette compagnie aérienne étant une des rares compagnies à utiliser le catalan (sur ses vols au départ et à l’arrivée de Barcelone) pour rappeler aux passagers les habituelles consignes de sécurité. Quatre mots de catalan ont suffi à faire jaillir la bile haineuse d’une bête qui ne souffre quiconque s’exprime dans une langue qu’elle déteste. La bête a écrit à un quotidien allemand de Zurich pour se plaindre du traitement qui lui avait été réservé à bord de ce vol au motif que « ses droits avaient été violés » car l’espagnol est la première langue officielle du Royaume d’Espagne. Quim Torra i Pla conclut son texte ainsi « Quand les attaques de la bête cesseront-elles ? Comment peut-on, en 2008, supporter autant de vexation, d’humiliation et de mépris ? » Voir dans ce texte, ou dans un autre, une quelconque admiration pour Milosevic ou Musolini, c’est ajouter de l’abjecte à l’innommable.

Je suis scandalisée et consternée par le mépris que vous affichez impunément contre une catalanité que tout citoyen est libre de revendiquer au nom de ses origines ou de ses convictions. Il y a plus d’humanité dans le regard affable de Quim Torra i Pla que dans celui de la bête que vous défendez. La bête éructe, alimente le mensonge et se nourrit de propos diffamatoires et saugrenus. La bête n’aime ni la diversité, ni l’altérité, elle déverse son fiel sur la culture catalane, son histoire, sa langue, ses gens. Son seul projet est celui de l’assimilation, du dénigrement, de l’insulte et de l’affrontement. Assimiler la bête dont parle Quim Torra i Pla à tous les Espagnols sert le discours d’irréductibles haineux qui n’ont d’autre dessein que de nourrir une fracture qu’ils n’entendent régler que par la force et la violence.

Dans un article récent, vous parlez de « contorsions intellectuelles grotesques ». Un tel à-propos me ravit et, en l’espèce, vos mots ne sont que des contorsions intellectuelles grotesques. Vous avez fait de la « petite phrase », de la démagogie et de la diffamation parce que vous n’avez eu ni l’honnêteté intellectuelle, ni le courage de vous rapprocher de la source, celle qui doit guider toute réflexion et tout débat philosophique. Je pourrais vous parler de Sartre et de ses pamphlets, mais je cite Victor Hugo et son célèbre Napoléon le petit. Il est dès lors notoire que la subtilité du pamphlet vous échappe.

Je conclus par cette phrase d’André Malraux dans La condition humaine : « Peut-être viendrai-je cette nuit vous demander ce que vous pensez de la dignité humaine ».

Christelle Dauvergne

[14 janvier 2019]